Fr. Aurelio S.B.O.

Ik wil mezelf aanmelden

Un base sólido pa un futuro sigur!

Over ons

In 1971 begon de MAO (het Middelbaar Administratief Onderwijs) met secretariële en administratieve opleidingen op middelbaar niveau. In 1993 kregen wij de afdeling KABO (Kort Administratief Beroepsonderwijs) die heeft bestaan tot en met 2003. Dit was een tweejarige mbo-opleiding. In 1999 waren er al voorbereidingen voor een naamsverandering en verhuisde de MAO van Buena Vista naar een locatie in de wijk Bonam. In december 2001 verhuisde een deel van de opleidingen van Bonam naar Pietermaai en werd er een aanvang gemaakt met de nieuwe onderwijsstructuur van het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). Er kwamen toen nieuwe studierichtingen bij.

In 2006 werd `mbo’ veranderd in `sbo’, secundair beroepsonderwijs, meegaand met de onderwijsvernieuwingen op ons eiland. De mavo werd toen vervangen door het vsbo. In het jaar 2006 studeerden de laatste studenten van de MAO af. De MAO bestond toen 35 jaar.

In 2004 verhuisde een deel van onze opleidingen van Bonam naar de wijk Steenrijk en in juli 2010 zijn de opleidingen die in Steenrijk gevestigd waren, naar de wijk Sint Jago verhuisd. Het Frater Aurelio SBO heeft tegenwoordig drie locaties die op loopafstand van elkaar, in Pietermaai, Scharloo en in Sint Jago gevestigd zijn.

Alle opleidingen van het Frater Aurelio SBO vallen onder de economische sector. Het doel is jonge mensen zodanig op te leiden, dat zij straks als kundige ‘professionals’ en volwaardige leden van de maatschappij kunnen functioneren. Dit komt ook tot uiting in onze visie en missie.

In verband hiermee is onze leuze dan ook:

Un base sólido pa un futuro sigur!

Voor meer informatie download hier onze schoolgids

Missie

Het Frater Aurelio SBO draagt er zorg voor dat haar studenten normen, waarden, kennis en vaardigheden ontwikkelen zodat zij sociale, zelfstandige, integere burgers en professionals in de samenleving zullen zijn, toegerust met de mogelijkheid zich verder te ontplooien.

Visie

Het Frater Aurelio SBO biedt zijn studenten professioneel onderwijs en een solide basis voor een zekere toekomst.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.