Kolegio Iris Bruyning

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Op 1 maart 1957 werden alle leerlingen, afkomstig van Zuid-Bonam en omstreken, per bus vervoerd naar de spiksplinternieuwe basisschool aan de Ronde Klipweg 67, de Sint Luciaschool. Later werd de kleuterschool Hardin di flor, annex de Luciaschool gebouwd. De school viel onder de /zusters van Schijndel. De Luciaschool heeft gedurende de jaren zeven verschillende schoolhoofden gekend, te weten de heer Sang A Jang (1957-1968), de heer Jan Klok (1968-1972), de heer Pancracio “Pancho” Cicilia (1972-1977), mevrouw Violet Ravenstein-Lourens(1977-2001), mevrouw Omayra Lampe (2001-2010) en mevrouw Morela Mathilda (2010-heden). Met de invoering van het Funderend Onderwijs, waarbij de kleuterschool opgeheven en opgenomen werd binnen het basisonderwijs, verdween de naam Luciaschool en kwam hiervoor in de plaats de naam Kolegio Iris Bruyning. Wijlen mevrouw Iris Bruyning was jarenlang schoolhoofd geweest van de naastgelegen kleuterschool Hardin di flor en na haar overlijden, koos het R.K. Centraal Schoolbestuur ervoor, ter nagedachtenis aan haar, de school haar naam te geven. Zo blijft zij voortleven in de harten van hen die haar en haar zeer geliefde school gekend hebben.

Uniek en onderscheidend

We hebben assistentie van een maatschappelijk werkster, remedial teacher en leesmoeders. De talen spaans en engels worden al in groep 7 aangeboden. Als neven activiteiten heeft onze school een muziek programa waar de kinderen blokfluit, kuarta en piano leren spelen. Verder hebben we een bekende schoolkoor die presentaties heeft gedaan in verschillende school evenementen en in verschillende kerken. We genieten ook van een naschoolse opvang “Fundashon Desaroyo i Progreso” die de mogelijkheid biedt om onze leerlingen na schooltijd bij te staan.

Missie

De visie van de Kolegio Iris Bruyning zal in ieder geval geënt zijn op de missie die ten grondslag ligt aan het Antilliaanse Funderend Onderwijs.
• Katholieke identiteit; De behartiging v.d. belangen van onderwijs en opvoeding in rooms-katholieke geest.
• Het onderwijs moet daarom een zo realistisch mogelijke weerspiegeling zijn van het huidige leven in het kind en ook het leven van een kind in de toekomstige wereld.
• De beheersing van de zogeheten 21st century vaardigheden streven naar digitaal onderwijs en excellentie.
• Onderwijs van topkwaliteit bieden met hoge eisen en aandacht voor het individuele talent.
• School moet voor het kind zijn: een uitdagende, boeiende (fascinerend) en avontuurlijke reis.
• Leerlingen ontwikkelen tot creatieve, talentvolle, rechtvaardige en verantwoordelijke burgers, die uitmuntend en succesvol willen zijn in alles wat ze doen en bereid zijn zich in te zetten voor het algemeen belang naast het eigen belang.

Visie

Het kind staat centraal op onze school. Wij proberen om de kinderen de gelegenheid te bieden om veel ervaringen op te doen in het onderwijs en zo het kind in staat te stellen om zijn eigen mogelijkheden en talenten te leren kennen en verder te ontwikkelen. Ook bevorderen wij de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van onze leerlingen. Wij gebruiken alle middelen binnen ons bereik om de leerling in staat te stellen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te verwerven die het nodig heeft om:
• Door te stromen naar een vervolgtype onderwijs waar hij de capaciteiten voor heeft.
• Van hem een sociaal, zelfstandig en kritisch denkend mens te maken.
• Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen.
• Zijn eigen verantwoordelijkheden dragen.
• Later als een volwaardige katholieke burger te kunnen functioneren binnen onze multiculturele maatschappij.

Dit alles proberen wij te bereiken binnen een respectvolle, vriendelijke en veilig klimaat waar orde, respect en discipline voorop staan. Wij willen vooral dat het kind zich op zijn gemak voelt en met plezier en enthousiasme naar school komt.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.