Sint Margaretha College

Ik wil mijn kind inschrijven

Onze kinderen zijn de toekomst

Over ons

Onze school bestaat sinds 1954 en is een Rooms Katholieke school die onder het beheer valt van het

R.K. Schoolbestuur. Het St. Margaretha College is vernoemd naar MARGARETHA MARIA ALAQCOQUE. De heilige Margareta Maria Alacoque was een Franse kloosterzuster die bijzondere openbaringen van Jezus zou hebben ontvangen. Ze wordt vereerd als de Apostel van het Heilig Hart. Margaretha Maria Alacoque werd op 22 juli 1647 geboren in Lhautecour, gelegen in het Franse bisdom Autun. Margaretha-Maria leed in haar kindsheid aan kinderverlamming en zou daarvan op onverklaarbare wijze zijn genezen. Zij zou in deze tijd reeds visioenen hebben gehad. In 1671 trad zij toe tot de Orde van Maria Visitatie (Latijn: Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis, OVM) in Paray-le-Monial. Sinds de intreding tot de kloosterorde namen haar visioenen in aantal en hevigheid toe, hetgeen leidde tot een vijandige houding van haar medezusters jegens haar. Niettemin wijdde Margaretha-Maria zich meer en meer aan contemplatie. Op 16 juni 1675 ontving zij een visioen, waarin haar verklaard werd dat voortaan op vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag een feestdag ter ere van het Heilig Hart van Jezus zou dienen te worden ingesteld. Maragaretha Maria Alacoque zou vanaf dit moment de devotie tot het Heilig Hart met alle energie verbreiden.

Missie

Onze missie is om een kindvriendelijke school te zijn, waar een brede zorg aan alle leerlingen gegeven wordt, waar dagelijks aandacht is voor normen en waarden, waar openheid en veiligheid heel belangrijke punten zijn. Het leren moet in alle opzichten een plezier zijn op school.

Iedere school die verbonden is aan het RK-schoolbestuur moet vanuit de missie en kernwaarden van de RKCS werken

Visie

Het Sint Margaretha College is een school die kindvriendelijk is, waar kinderen zich goed en veilig voelen, waar aandacht is voor de omgang met elkaar, met acceptatie van onderlinge verschillen, op zowel cognitief als sociaal- emotioneel gebied en continu met oog voor de zelfstandige, optimale ontwikkeling van kinderen, zodat zij zich overal ter wereld kunnen ontplooien en gedragen zoals men dat van een goede burger in de 21ste eeuw verwacht.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.