Kolegio Mgr. Willem Ellis

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

In april 2005 kreeg de cluster van 3 scholen: Bernadette /Stephanus College en Teresita kleuterschool een nieuwe naam “ Kolegio Monseñor Willem Ellis “

Bernadette/Stephanus College:

Bernadette College i Stephanus College waren twee Katholieke scholen. Bernadette was een meisjes school. En Stephanus was een jongens school. Elk in een gebouw. Na enkele jaren werden deze scholen samengevoegd. Dus het werd een combinatiegroep van meisjes en jongens . Elk schoolgebouw had zijn eigen leerlingen , hun eigen uniform, schooldirecteur en personeel. Stephanus had meneer Juliana en Bernadette had meneer Vornis als schooldirecteur. Na enkele jaren nam RKCS in samenspraak met de directeuren en het bestuur om deze scholen definitief te clusteren onder een directeur . Meneer Vornis werd de directeur van de school. En meneer Juliana ging met pensioen. In 2004 werd de nieuwe schoolconcept te noemen “Skol di Fundeshi” ingevoerd. De kleuterscholen in de buurt werden ook gefuseerd met de basisscholen. Toen werd “De Teresita Kleuterschool” samengevoegd.

Teresita Kleuterschool:

Teresita kleuterschool was gevestigd in Landhuis Habaai. Hij had eerder 5 groepen. Door te kort aan kinderen die geëmigreerd waren naar Nederland, werden de groepen verminderd naar 3 groepen. Door dezelfde reden werden de groepen op Stephanus en Bernadette ook minder. Hierdoor werd het mogelijk , om de kleutergroepen te verhuizen in de basisschool. En door de innovaties in het onderwijs was het ook van belang om de groepen bij elkaar te brengen. “Alles onder een dak”.

Missie

Binnen deze gestructureerde leeromgeving, streven wij naar goede kwaliteit van ons onderwijs. Ook richten wij op veiligheid, regelmaat en rust van alle betrokkenen binnen de school. Met deze aanpak willen wij proberen het maximale te halen uit elk kind. Dit doen wij uitgaande de volgende aanpak:

  • Normen en waarden t.b.v volwaardige Katholieke burger binnen onze multiculturele maatschappij.
  • Veilig structuur creëren voor het zelfsturing van het kind.
  • Positieve omgangsnormen ontwikkelen voor alle betrokkenen aan KMWE.
  • Ontwikkelen van Persoonlijke kenmerken bij alle betrokkenen aan KMWE
  • Proffesionaliserings activiteiten creëren ter bevorderen van kennis en vaardigheid bij de leerkrachten.
  • Talenten en creativiteit van leerlingen benutten.
  • Begeleiden van leerlingen met specifieke behoeften binnen een dinamische zorgstructuur
  • Aandacht voor informatie en communicatietechnologie.
  • Aandacht voor de ontwikkeling van lezen, luisteren, schrijven en verbale communicatie in een rijke meertalige leeromgeving. Waar het kind proactief gestimuleerd wordt.
  • Gedifferentieerd onderwijs aanbieden, met de nadruk op activerend en bewegend leren.

Visie

Kolegio Mons Willem Ellis is een school waar de Rooms Katholieke levensovertuiging het uitgangspunt is bij het vormen van het kind. Op de eerste plaats richten wij ons ,op het creëren van een veilige leerklimaat, waar het kind het gevoel heeft gezien en gehoord te worden. Wij werken aan zelfstandige burgers en er is aandacht voor kwetsbare leerlingen met speciale behoeften.. Het kind moet het leren als prettig ervaren , deze doen wij door de didactiek interactief , activerend , bewegend en ervaringsgericht aan te bieden. Ons focus is op ontwikkelen van het holistisch kind: zijn welzijn , de intellectuele , de persoonlijke, de sociale, taalvaardige, digitale, talentvolle en creatieve kind.

We streven naar verwerving van de 21e eeuw competenties bij ons leerlingen. Wij bieden onderwijs aan, die zinvol, betekenisvol zijn en duurzaam leren (lifelong learning) bevorderen. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen richten wij ons op professionele en competente onderwijzers die de leerlingen optimaal kan begeleiden op pedagogisch en didactisch gebied. Met dit aanpak willen wij bereiken dat de leerkrachten vanuit sturing het kind helpt zich te ontwikkelen tot zelfsturing

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.