Berg Carmel College

Ik wil mijn kind inschrijven

Wij staan voor Orde en Regelmaat.

Over ons

Vanaf 2002 toen het F.O. zijn intrede heeft gedaan op de scholen zijn wij overgegaan van een leerstofgericht onderwijs naar een ontwikkelingsgericht onderwijs. Alle schoolvakken worden onderverdeeld in de 8 educatie-gebieden.

Het Berg Carmel College heeft gekozen voor de tweetalige school met een vroege transitie. In groep 1 en 2 vindt familiariseren met de Nederlandse taal plaats aan de hand van liedjes, rijmpjes, versjes en korte opdrachten. Vanaf groep 3 is de instructietaal Nederlands. Instructietaal bij ons op school is dus vanaf groep 3 de Nederlandse taal.

Om kinderen die op enigerlei gebied problemen ondervinden, zoveel mogelijk op de eigen school te helpen. Wij doen dat door ons onderwijs zo in te richten, dat storingen in het leer- en ontwikkelingsproces zo veel mogelijk voorkomen worden. Dit heeft de voorkeur boven het achteraf proberen te verhelpen van problemen.

Het streven van onze school is naar een schoolklimaat gebaseerd op de kenmerken zoals verwoord in de Missie/Visie van onze school. Deze kenmerken lopen als een rode draad door het pedagogisch en didactisch handelen van het onderwijsgevende team.

• Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat: Een goede school maken we met z’n allen;

• Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn, je thuis en veilig te voelen; het is belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben, dat zij in orde en regelmaat optimaal kunnen functioneren;

• Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorgdragen voor elkaar vinden wij erg belangrijk;

• Met behulp van een leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend in de gaten gehouden om zorg op maat te kunnen geven. Leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding;

Het Berg Carmel College streeft ernaar de hiervoor genoemde schoolkenmerken ook zichtbaar te laten worden in zowel het gedrag van het individu als in de groepen. Het spreekt vanzelf dat de volwassenen (ouders zowel als onderwijsgevenden) een voorbeeld-rol vervullen.

Missie

• Het Berg Carmel College is een christelijke basisschool. Dit betekent dat het evangelie van Jezus Christus zoals dit in de bijbel staat geschreven de basis is voor ons handelen met als hoofdgedachte de naastenliefde.

• Het Berg Carmel College streeft ernaar een inspirerende school te zijn, die kinderen opleidt tot competente, unieke deelnemers in de samenleving.

• Deze samenleving bestaat uit verschillende culturen; daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen onderling respect (leren) hebben voor elkaar.

• Om elk kind tot zijn recht te laten komen houden wij rekening met individuele verschillen.

• Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van zowel maatschappelijke als onderwijskundige veranderingen.

Visie

Wij zijn een leeromgeving, die kinderen voorbereidt, volgens de waarden en normen van het RK geloof, om als volwaardige burgers in onze samenleving te functioneren. Onze school biedt een kindvriendelijk en veilig leerklimaat aan, waarin ORDE en REGELMAAT voorop staan.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.