Kolegio San Hose

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Na veel over en weer geschrijf lukte het Mgr. Nieuwindt, de regering zover te krijgen een school op Banda Bou te openen.

Mgr. Nieuwind heeft de hulp van de Zusters van Roosendaal ingeroepen om dit te bewerkstelligen.

In 1848 werd de eerste school te Banda Bou en wel op Barber door de Zusters van Roosendaal geopend, De Sint Jozefschool te Barber.

Alleen kinderen van de vrijen (niet slaven) mochten de school bezoeken.

Na school mochten de slavendochters komen om les te krijgen van de zusters, dit was echter niet officieel.

In 1849 kregen de slavenkinderen ook toestemming van de regering om les te krijgen in “Christelijke Vorming”.

In 1856 werd een begin gemaakt met handwerklessen aan de slavenkinderen. In 1979 veranderde de naam “St. Jozefschool” in “Skol Basiko San Hosé”.

Toen het werk te zwaar werd voor de zusters alleen, klopten ze aan bij de Fraters.

In 1953 werd de St. Janschool geopend onder toezicht van de Fraters van Tilburg. St. Janschool was en jongensschool.

Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij en door de trek naar Nederland, werd het aantal leerlingen in de scholen steeds kleiner. Toen viel de beslissing om van de twee scholen op Barber één school te maken. Dit gebeurde ook.

De nieuwe cluster werd gehuisvest in het gebouw van de St. Janschool omdat dit gebouw groter en nieuwer was,. Het samensmelten van de twee scholen betekende een grote besparing voor de regering.

Op 1 augustus 2001 werden de twee scholen geclusterd. De nieuwe school had nog geen officiële naam. Het personeel van de school koos toen de naam “Skol Básiko Barber”, dit om te vermijden dat de oude namen toch gebruikt werden en konden de leerlingen zich met één school identificeren. De naam “Skol Básiko Barber” veranderde pas toen het R.K. Schoolbestuur de school de officiële naam gaf: “Kolegio San Hosé”

De Kleuterschool ging in het jaar 1947 open en kreeg de naam Bewaarschool St. Jozef.1 september 1969 werd deze naam veranderd in Blenchi Kleuterschool.

Door de innovatie van het onderwijs startte in 2002 het Funderend Onderwijs in alle kleuterscholen. De innovatie bracht ook met zich mee de clustering van onze kleuter- en basisschool. Deze cluster moest een naam hebben. Samen met de ouders moest een naam voor de school gekozen worden. Onze ouders kozen voor de naam Skol di Fundeshi San Hosé.

Het Schoolbestuur verkoos echter om voor al haar scholen i.p.v. “Skol”,

“ Kolegio” te gebruiken en ze beloofden de namen in januari 2005 te officialiseren.Vandaar de naam van onze school KOLEGIO SAN HOSÉ.

San Hosé is nl de patroonheilige van de parochie Barber.

De andere namen Blenchi Kleuterschool en San Hosé/ St.Janschool zijn nu dus allemaal naar de geschiedenis verbannen.

Onze school draagt dus de naam: KOLEGIO SAN HOSÉ

Missie

God heeft de wereld in alle aspecten kleurrijk geschapen. We moeten dit aan onze kinderen leren.“Veelzijdig leren om kleurrijk te leven”.Dit is de missie van onze school. We leren niet om te leren, we leren om te leven.

Dit houdt in dat wij als school onze leerlingen de instrumenten moeten meegeven om dat leven inderdaad ten volle te beleven en met zelfvertrouwen in te kleuren. Dit vereist van onze school dat het de leerling begeleidt om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden:

· Cognitief, sensomotorisch, effectiefdynamisch
· Beheersing van de moedertaal en daarnaast de Nederlandse taal en andere relevante talen.
· Creativiteit en kritische houding.
· Omgaan met onze moderne technologische samenleving
· Zelfvertrouwen en respect voor de eigen cultuur.
· Voldoen aan de minimale eisen die onze normen- en waardesysteem aan ons stelt.

Dus, de leerling die onze school met succes verlaat moet in staat zijn in onze huidige en toekomstige maatschappij zodanig te kunnen functioneren dat hij/zij een positieve bijdrage levert aan het kleurrijker maken van de samenleving in het algemeen en de directe leef- en werkomgeving in het bijzonder.
Dit alles kunnen we alleen bereiken door samenwerking tussen ouders, school, kerk, bevoegd gezag, buurt en bedrijfsleven.

Iedereen moet betrokken zijn bij het leerproces van het kind, om het kind in welzijn en kleurrijk te leren leven.

Onze leuze luidt dan ook:
“Kaminda e klòmpi di klei ta yega i wòrdu formá, pa mañan komunidat po tin probecho “

Visie

Binnenkort verschijnt hier onze visie…

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.