Maria Immaculata Lyceum

De brug naar de toekomst

Over ons

“Maria Immaculata” werd op 5 september 1949 opgericht door de Zusters van
Roosendaal. Het was een Rooms Katholie Instituut voor middelbaar onderwijs aan meisjes. In 1957 werd de eerste voorlopig ook laatste mannelijke leerling toegelaten. Pas vanaf 1964, toen negen jongens de onderwijzersopleiding gingen volgen, ontwikkelde het Maria Immaculata Lyceum (M.I.L.) zich tot een gemengde school.

Het gebouw
De eerste jaren was er een sterke band met het Maria College, toentertijd ook een mulo waar alleen maar meisjes de lessen volgden. Veel leerkrachten gaven aan beide opleidingen les. Bovendien bevonden de twee scholen zich in hetzelfde gebouw en ze deelden ook de administratie. De allereerste klas van het M.I.L., bestaande uit 25 meisjes, had zo nu en dan les in een tot klaslokaal omgetoverde voorraadkast. In de jaren daarop werden onder meer een spreekkamer, de personeelskamer en een kleedkamer bij de gymzaal als lokaal gebruikt.

In maart 1953 kreeg het M.I.L. een eigen gebouw met, zo bleek al snel, te weinig lokalen. Het groeiende aantal leerlingen maakte de bouw van, eerst, noodbarakken en, later, volwaardige nieuwe lokalen noodzakelijk. In 1989 was het leerlingenaantal dusdanig gegroeid dat een nieuwe ingrijpende verbouwing noodzakelijk was. Het leerlingenaantal bleef stijgen totdat er een leerlingenstop werd ingevoerd voor voornamelijk het eerste leerjaar en havo 4. De barakken werden vervangen door nieuwe volwaardige lokalen. Negen jaar geleden had de school te maken met een structureel lokalentekort. Het schoolbestuur heeft uiteindelijk gezorgd voor een bouwproject van vier nieuwe lokalen.

Onderwijs
Het M.I.L. was aanvankelijk een middelbare meisjesschool (MMS) met daarnaast een Literair Pedagogische afdeling –de onderwijzersopleiding– die later HBS-C werd genoemd. Vanaf 1958 konden de leerlingen van het M.I.L. een HBS-B-opleiding volgen. In 1967 volgde de gymnasiumafdeling. Niet lang daarna moest worden omgeschakeld naar het nieuwe “Mammoet”-systeem.

Dat had tot gevolg dat er in de periode 1969-1974 twee onderwijssystemen naast elkaar bestonden: het oude MMS, HBS-B/ HBS–C en gymnasium en het nieuwe met HAVO (Hoger Algemeen Vormend Onderwijs) en VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). De laatste jaren is opnieuw het een en ander veranderd. In de eerste drie leerjaren kwam de ‘basisvorming’ en het ‘profielvoorbereidend jaar’. In de bovenbouw volgde in het schooljaar 2001-2002 de ‘tweede fase’ ofwel ‘havo/vwo nieuwe stijl’. In 2003 hebben de havo 5-leerlingen voor het eerst het examen havo nieuwe stijl afgelegd. Het jaar daarop was het de beurt aan de vwo 6-leerlingen om het examen vwo nieuwe stijl af te leggen. Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er weer wijzigingen doorgevoerd in de bovenbouw, vooral in de profielenstructuur. Ook is de interne organisatie van de bovenbouw gereviseerd.

Voor meer informatie download hier onze schoolgids

Missie

Het onderwijs zo in te richten dat we voldoen aan de interne en externe kwaliteitseisen die inherent zijn aan een havo/vwo-school die kwalitatief goed onderwijs aanbiedt. Dit doen we door onze leerlingen een brede vorming te geven waardoor ze vervolgstudies goed aankunnen en later aan een goede baan kunnen komen. Buitenschoolse activiteiten –al dan niet van educatieve aard- dragen in sterke mate bij aan deze algemene vorming.

Visie

De leerlingen kennis, inzicht, vakspecifieke- en algemene vaardigheden bijbrengen waardoor ze nu en later goede studieresultaten behalen. Het Rooms Katholiek geloof, respect voor anderen, bereidheid tot samenwerking en betrokkenheid bij de samenleving spelen hierbij een grote rol.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.