St. Albertus College

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

De St. Albertus College is een katholieke funderend onderwijs school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze school staat open voor alle leerlingen . Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het mede opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Dus een holistische benadering.

De St. Albertus College is een school die al 92 jaar goed onderwijs biedt aan leerlingen. De school heeft een zeer gemotiveerd team, die veel aandacht besteed aan de behoeften van de leerlingen, want elk leerling is uniek.

Vanaf 1 augustus 2014 is de St. Albertus College gelegen aan de Wageningenstraat 22, in Steenrijk. Hiervoor was de school gelegen in Pietermaai.

Op 4 januari 1931 werd de St.Albertus College opgericht.

Van 1931 tot 1966 waren alle schoolhoofden fraters. Op 1 september 1973 werd dhr Walle de eerste schoolhoofd die geen frater was. Hierna volgden dhr Rosheuvel, mw Alexander,en dhr. Cristina. De huidige directeur is mw Martines-Martha.

Missie

Leerlingen:
Een kindvriendelijke en veilige leeromgeving creëren, waar kinderen veel leren. Waar de leerlingen in groepen met elkaar werken op hun niveau. Waar ze een eigen mening hebben en die kunnen uiten. Waar ze al hun zintuigen ontwikkelen en gebruiken. Leerlingen respecteren elkaar, tonen begrip en empathie voor anderen en kunnen goed met anderen omgaan.

Leerkracht:
De leerkracht als begeleider van het leerproces. De leerkracht die met kritiek kan omgaan, die zichzelf voortdurend evalueert. De leerkracht die van elkaar leert (lerende school) en bijscholing belangrijk vindt. De leerkracht die goed met de leerlingen kan omgaan en het ondersteunen en overdragen van normen en waarden belangrijk vindt.

Een gemotiveerde leerkracht.
Ouders :
Ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen en het gebeuren op school. Contact hebben met de school, die opbouwend kritiek weten te leveren en die het belang van een positieve ontwikkeling van hun kinderen inzien. Ouders die bijdragen aan de vooruitgang van de school .

Visie

Een holistische benadering toepassen , om een sfeervolle , kindvriendelijke en veilige school te creëren , waar de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen voorop staat en de leerlingen goed begeleid worden om als verantwoordelijke burgers in een gemeenschap te kunnen functioneren.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.