Kambiando piedra fragil den baranka fuerte

Over ons

Skol Alablanka is een Rooms Katholieke school dat aangepast onderwijs biedt aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Doel van skol Alablanka is dat de leerlingen, ondanks hun beperkingen, een basisvorming krijgen dat goed aansluit op het voortgezet onderwijs.

De populatie van de school bestaat uit leerlingen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar (MLK) en 7 tot 16 jaar (ZMLK).

Missie

De missie van skol Alablanka is om het kind met speciale behoeften met betrekking tot leren en ontwikkeling een basisopvoeding te geven , middels goede en evenwichtige programma’s die afgestemd zijn op zijn ontwikkelingsniveau en tempo, zodat hij kan uitgroeien tot een zelfstandig en verantwoordelijk mens in onze maatschappij.

Visie

Het streven van Skol Alablanka is om een lerende omgeving te zijn, waar zowel docenten, leerlingen en ouders voortdurend en hand in hand, op weg zijn om het maximum aan potentieel van het kind te behalen.
Om dit te verwezenlijken zijn we constant aan het leren, verruimen we de grenzen en werken we volgens de meest geschikte onderwijsprincipes in sfeer van geborgenheid, zekerheid, liefde en respect.
De ouders zijn de eerste opvoeders en vormen een essentieel deel in het onderwijsproces van de leerling.
Het docenten korps van skol Alablanka zijn enthousiaste en toegewijde onderwijsgevenden.
De docenten, de gemeenschap en ouders zijn een positief model voor onze leerlingen.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.