Over ons

De Blenchischool is oorspronkelijk een MLK-school te Mundu Nobo. De 1ste schooldag was 2 september 1967. Vanaf 1999 heeft de school ook leerlingen met autisme opgenomen en sindsdien is de leerlingenpopulatie zéér divers. Onze instructietaal is het Papiaments, maar wordt aangevuld met de moedertaal van het kind.

Er zijn 7 groepen (A tot en met G), waarvan in groep F en G de schoolverlaters op 13.10 jaar naar het vervolg onderwijs (A) gaan.

Eén van de unieke aspecten van de Blenchischool is, dat het de enige speciale school is met een aanvangsgroep voor zéér speciale leerlingen vanaf 4-jarige leeftijd. Het curriculum wordt op een orthodidactische- en orthopedagogische manier vormgegeven. Door de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen deze leerlingen een goede basis en kunnen ze optimaal profiteren van hun leerervaringen voor een succesvolle schoolcarrière.

Een ander uniek onderscheid is de aanwezigheid van een multidisciplinair team op school.

Daarnaast heeft de school een moestuin met een vakdocent Natuureducatie en een goed geoutilleerde keuken waar een vakdocent de consumptieve technische vakken verzorgt.

Voor de sociale- emotionele vorming gebruikt de school onder andere een emotiethermometer. In een multi- autilokaal wordt digitaal onderwijs gegeven en specifieke methodes zoals “Geef me de 5” en TEACCH ( TEACCH staat voor Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) worden gehanteerd voor extra begeleiding en ondersteuning.

De Blenchischool is trots op verschillende onderwijsprogramma’s en bijzondere activiteiten of projecten. We doen vaak mee aan educatieve activiteiten buiten de school voor sport, kunst, natuur en opvoedingsprogamma’s. Bovenstaande activiteiten zijn aangepast voor onze populatie.

De school heeft verschillende protocollen zoals een pest-,rugzak-,omgangs-,seksualiteit-, medisch- en effectieve feedback protocol.

Voor de cognitieve vakken worden doorlopende leerlijnen gehanteerd, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van pictogrammen. Naast de formele vakken krijgen leerlingen in de bovenbouwgroepen lessen in het Nederlands en Engels.

 

Blenchischool is de school waar uw kind telt!

Missie

Met deze missie als leidraad streven we ernaar om de beste onderwijservaring en ondersteuning aan onze leerlingen te kunnen bieden en te bouwen aan een sterke, betrokken schoolgemeenschap.

1. Een goede en brede zorgstructuur.

2. Passende ondersteuning betreffende het goed inrichten van het schoolgebouw, een optimale leeromgeving, het curriculum en een multidisciplinair team.

3. Het bieden van begeleiding aan ouders, met name voor leerlingen met Autisme en Oppositional Defiant Disorder (ODD).

4. Wij werken ook aan een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat waarin geborgenheid, veiligheid en liefde centraal staan.

5. Wij stemmen het onderwijsaanbod nauwkeurig af op de behoefte van zowel de groep als het individuele kind door middel van Handelings Gerichte Werkplannen.

6. Onze school wil een duidelijke – en transparante omgeving zijn, die toegankelijk is voor leerlingen, ouders/verzorgers, instanties en alle andere stakeholders.

7. Binnen ons curriculum worden didactische leerlijnen doordacht gebruikt en aangepast om het leerproces zo optimaal mogelijk aan te bieden.

8. Leerlingen adequaat voorbereiden op het digitale tijdperk.

Actiepunten

1. We willen de Culturele – Artistieke Vorming en Gezonde Levensstijl kwalitatief aanbieden.

2. We willen aan de behoefte van leerkrachten tegemoet komen door middel van bijscholingen.

3. We willen ouderbetrokkenheid bevorderen.

4. We willen leerlingen beter begeleiden in de overgang naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs/ ArbeidsGericht Onderwijs.

Visie

De visie van de Blenchi School is het bieden van een inclusieve en ondersteunende leeromgeving voor leerlingen met diverse leerstoornissen en gedragsstoornissen. We streven ernaar om alle kinderen te accepteren zoals ze zijn en hen te ondersteunen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Onze visie is gebaseerd op de overtuiging dat elk kind het recht heeft om zichzelf te zijn en zich op zijn eigen unieke manier te ontwikkelen. We willen een veilige en stimulerende omgeving creëren waarin leerlingen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen, ongeacht hun uitdagingen of beperkingen.

Onze school staat voor het bieden van een inclusieve onderwijservaring, waarbij we een breed scala aan methoden en benaderingen gebruiken om leerlingen te ondersteunen bij het bereiken van hun leerdoelen. We werken nauw samen met ouders, docenten en andere deskundige om een holistische aanpak te bieden, die gericht is op het stimuleren van academische groei, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.

Kortom, ons doel is om een veilige en inclusieve omgeving te bieden waarin leerlingen kunnen groeien, leren en zichzelf kunnen zijn, op hun eigen manier en in hun eigen tempo.

"HIER MAG JE ZIJN WIE JE BENT, MAAR NOG NIET KUNT ZIJN, EN JE MAG HET WORDEN, OP JOUW MANIER EN IN JOUW TIJD."

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.