Kolegio Annie Koenraad

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Voor meer informatie download hier onze schoolgids

Missie

Door ons onderwijs willen we de basis leggen waarmee de kinderen zich kunnen ontplooien tot kritisch denkende en sociale mensen, die zin en richting aan hun leven kunnen geven en verantwoordelijkheid durven te nemen voor hun keuzes en gedrag.

Met betrekking tot de leerlingen:

 • Dat kinderen leergierig zijn.
 • Dat kinderen met elkaar en van elkaar leren.
 • Dat kinderen zelfstandig kunnen zijn.
 • Dat het kind de kans krijgt en aangemoedigd wordt om zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen.
 • Dat kinderen leren in een veilig sociale- en leerrijke(school) omgeving.

Met betrekking tot de leerkracht:

 • Leerkrachten die met veel energie voor de groep staan.
 • Leerkrachten die zelf willen groeien.
 • Leerkrachten die meer regie willen pakken.
 • Leerkrachten die weten dat ze een enorme impact op de ontwikkeling van de kinderen hebben.
 • Leerkrachten die de praktische vertaalslag naar de groep maken.

Met betrekking tot de ouders:

Ouders die betrokken zijn bij de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen. Het wordt dan ook van groot belang geacht dat opvoeders en onderwijsprofessionals samenwerken.

Kernwaarden van de school:

 • Liefde uitgedrukt in Zorgzaamheid en Aandacht.
 • Saamhorigheden Medeleven.
 • Respect en Eerlijkheid (integriteit).
 • Passie en Verantwoordelijkheid.
 • Vertrouwen en Zelfvertrouwen.
 • Harmonie, Waardering en Voortreffelijkheid.

De opvoedkundige taak van de school:

De school is een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. In deze leeromgeving moeten keuzevrijheid, zingeving en creativiteit (talenten) een plaats krijgen.

Visie

De kinderen leren en werken in een katholieke school waar er sprake is van geborgenheid, een overzichtelijke structuur en veiligheid. De ontwikkeling van het kind staat centraal. We werken aan de totale ontplooiing van het kind.

Wij bieden het kind alle ruimte, kansen en mogelijkheden om zijn talenten te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat de kinderen kennis, vaardigheden en attitudes spontaan kunnen toepassen in het dagelijkse leven om zo goed te kunnen functioneren in de wereld.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.