Vigdis Jonckheer Mensing College

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Per 1 augustus 2006 is de naam van onze school veranderd van het Georges Charles Pire College in het VigdisJonckheer-Mensing College. Wie was Mw. Vigdis Jonckheer-Mensing en wat was haar betekenis voor het onderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder? 

Mw. Jonckheer-Mensing werd op 6 juni 1943 geboren te Curaçao uit Curaçaose ouders. Ze is sinds 1970 tot haar overlijden op 20 maart 2003 lid geweest van het stichtingsbestuur van het R.K. Centraal Schoolbestuur. Zij was tevens de eerste lekenvoorzitter binnen dit bestuur vanaf 1988 tot 1997. 

Gedurende de tijd dat zij als onbezoldigd bestuurslid op kundige wijze leiding heeft gegeven aan het stichtingsbestuur, heeft zij zich zeer bijzonder ingezet voor het recht van ouders om inspraak te hebben in het overheidsbeleid, wat de inrichting van het onderwijs betreft. In het bijzonder kan genoemd worden de juridische strijd, die gevoerd is om de keuzevrijheid van de ouders te garanderen v.w.b. de voertaal in het onderwijs. Deze strijd is in hoogste instantie door de Hoge Raad der Nederlanden beslecht met de uitspraak dat ouders mogen kiezen voor onderwijs in Papiamentu, Nederlands of tweetalig Nederlands-Papiamentu. 

Toen het Pire College, dat vroeger gevestigd was in een gebouw aan de Djonoramarthaweg, volkomen uit zijn jasje gegroeid was gezien het grote aanbod aan leerlingen, heeft mw. Jonckheer-Mensing het via haar vele contacten gedaan gekregen, dat de overheid een grotere, nieuwe school bouwde op de huidige locatie.  

Door haar toedoen konden zowel het Pire College alsnog een drietal scholen in aanmerking komen voor de invoering van de methode Taalkabaal, zodat aan het taalonderwijs in het Nederlands invulling gegeven kon worden. Later zorgde ze ook, dat het Pire College over kon stappen op de nieuwe methode Zin in Taal en dat er een Antilliaanse Nederlandstalige methode speciaal voor onze kleuters ontwikkeld werd t.w. Trampoline. Eind jaren 80 begin jaren 90 zijn er verschillende bijeenkomsten onder haar leiding geweest om een tweetalig schoolmodel te ontwerpen. Toen al was het standpunt van Unesco bekend, v.w.b. onderwijs in de moedertaal met een zo snel mogelijke invoering van een tweede taal. 

Toen het computeronderwijs opgang begon te maken in het onderwijs en het Pire College niet over een computerlokaal beschikte, heeft mw. Jonckheer-Mensing het initiatief genomen een project op te starten om te komen tot de bouw van een computerlokaal voor de school. Ze heeft zich ook enorm ingezet voor confessioneel onderwijs. Voor al haar verdiensten voor de kerk heeft ze bij leven nog een hoge pauselijke onderscheiding gehad.
 

 

Voor meer informatie download hier onze schoolgids

Missie

Visie

Onze school wil als Nederlandstalige school een bijdrage leveren aan de optimale, integrale ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen, waarbij elk kind de mogelijkheid geboden wordt het maximale van zijn kunnen te behalen.

Zo kunnen de kinderen volwaardig bijdragen aan een zonnige toekomst van onze samenleving. Onze katholieke school wil een gezonde, veilige en fijne leeromgeving scheppen, waar ouders en kinderen aan alles kunnen merken dat de boodschap van Jezus Christus inspiratiebron is.

Onze school begeleidt en steunt kinderen in hun spirituele en algehele ontwikkeling. Alle betrokkenen dragen daarin onze kernwaarden uit. Deze zijn:

Liefde uitgedrukt in Zorgzaamheid en Aandacht; Saamhorigheid en Medeleven; Respect; Passie en Verantwoordelijkheid; Vertrouwen en Zelfvertrouwen; Harmonie, Waardering en Voortreffelijkheid.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.