Sta. Rosa de Lima College

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Elke school is verschillend, maar werkt aan dezelfde taak: het opleiden van leerlingen zodat zij zich ontwikkelen tot zelfbewuste burger die hun eigen plek kunnen innemen in de maatschappij.  

De emotionele, ethisch-morele en sociaal-culturele ontwikkeling is het proces waarin leerlingen essentiële vaardigheden opdoen, waardoor zij in hun persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en relaties met anderen succesvol kunnen zijn en zich verantwoordelijk voelt voor het eigen gedrag, goed van kwaad kan onderscheiden en zich kan verplaatsen in een ander en ook kan invoelen hoe een ander zich kan voelen bij een situatie. 

Op het Sta. Rosa de Lima College vormen wij leerlingen aan de hand van de volgende competenties:  

 1. Besef van zichzelf. 
 2. Zelfredzaamheid. 
 3. Besef van de ander. 
 4. Relaties hanteren. 
 5. Keuzes maken. 

Deze leerlingen zijn later in staat om: 

 • Emoties bij zichzelf en anderen te herkennen, benoemen en erop kunnen reflecteren; 
 • Om te gaan met hun emoties; 
 • Voor anderen te zorgen; 
 • Verstandige beslissingen te nemen; 
 • Gezonde relaties met anderen aan te gaan en conflicten op te lossen; 
 • Bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in een samenleving; 
 • Kennis hebben over cultuur en kunnen reflecteren op culturele verschillen; 
 • Het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen; 
 • Het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties; 
 • Constructief kunnen communiceren in verschillende sociale en culturele situaties; 
 • Respect en begrip hebben voor andere visies, uitingen, en gedragingen. 

We vormen de leerlingen door elkaar sociaal-culturele aspecten te laten herkennen, erkennen en waarderen.

Missie

Een gestructureerd, verantwoordelijk en stabiel beleidsplan hanteren waarbij er met liefde en passie gewerkt wordt met de principes van het funderend onderwijs met het oog op het voortgezet onderwijs. Dit doen we door bij ons op school het kind zodanig te vormen dat hij / zij op alle educatiegebieden kan aansluiten met het vervolgonderwijs. Leerkrachten moeten zodanig geschoold worden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven waarbij ze gebruik gaan maken van de technologische innovaties, nieuwe en adequate materialen en methodes.

Naast het cognitieve aspect, werken wij aan het creëren van de juiste houding bij het kind die respect, liefde, verantwoordelijkheid en rijpheid dient te reflecteren. Verder kweken we bij de leerlingen de bewustwording dat onderwijs het middel is om zich in het leven waar te maken.

Visie

Als team onderwijzen we volgens de kerndoelen van het F.O die continuïteit binnen alle groepen garanderen en dus een goede aansluiting tot het voortgezet teweegbrengen. We bieden kwalitatief goed onderwijs in een veilige en aangename omgeving waarbij we rekening houden met de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. We zijn ons ervan bewust dat ieder kind verschillend is. We leren de kinderen strategieën die nodig zijn om goed te kunnen leren, wijsheid te ontwikkelen en autonoom te zijn. Met dit alles vormen we redzame en positieve mensen voor ons samenleving. Op de Sta Rosa de Lima College staat het kind centraal. Onze school wil een optimale bijdrage leveren aan de integrale ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen, waarbij elk kind met liefde en geduld wordt benaderd en gelijke kansen krijgt om zich optimaal te ontplooien en in zichzelf te geloven en zo positief te kunnen bijdragen aan z’n samenleving en land.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.