Kolegio Don Sarto

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Don Sarto werd op 2 juni 1835 geboren in een eenvoudig gezin in het Italiaanse plaatsje Riese bij Castelfranco Veneto in het bisdom Treviso, dat destijds deel uitmaakte van Oostenrijk-Hongarije. Hij werd gedoopt met de naam Giuseppe Melchiore Sarto. Zijn ouders waren erg arm. Hij had de wens om priester te worden en begon zijn opleiding aan het kleinseminarie van Treviso. Vervolgens volgde hij het grootseminarie in Padua, van waaruit hij de pastoor van het plaatsje Tombolo assisteerde.

Hij werd tot priester gewijd in 1867 en werd benoemd tot parochiepriester in Salzano. In 1884 werd hij door paus Leo XIII tot bisschop van Mantua gewijd en in 1893 volgde zijn benoeming tot kardinaal en patriarch van Venetië. Op 4 augustus 1903 werd hij tot zijn eigen verrassing gekozen als paus.

Als paus, met de naam Pius X, zette hij de sobere en eenvoudige levensstijl voort die hij altijd al had gepraktiseerd als kind, seminarist, priester en kerkleider. Zijn wapenspreuk was: “Om alle dingen in Christus te herstellen.” Hij stierf op 20 augustus 1914.

Kolegio Don Sarto werd geopend op 1 maart 1957. In het verleden was het een jongensschool onder het bestuur van de Fraters. Vanaf 1970 valt Kolegio Don Sarto onder het R.K. schoolbestuur. In de begintijd werkten er zowel Nederlandse als Surinaamse onderwijzers, samen met een klein aantal Curaçaose leerkrachten.

Kolegio Don Sarto was een van de laatste scholen op Curaçao die tot 15:00 uur les gaven. Er waren korte pauzes van 10:00 tot 10:15 uur en een lange pauze van 12:00 tot 13:00 uur, waarin er leuke voetbalwedstrijden werden gespeeld. Op 1 september 1968 schreven de eerste meisjes zich in op de school.

De eerste directeur van Kolegio Don Sarto was Frater Andreas Lemmers.

Kolegio Don Sarto bereikte een recordaantal van 500 leerlingen verdeeld over 12 klassen. Momenteel is het aantal aanzienlijk afgenomen tot ongeveer 180 leerlingen verdeeld over 6 groepen.

Sinds het schooljaar 2011-2012 is Kolegio Don Sarto samengevoegd met de Bellisima kleuterschool. Hierdoor heeft Kolegio Don Sarto twee extra lokalen, een speelruimte en een kantoor gekregen waar groepen 1 en 2 zijn ondergebracht.

Missie

Als school streven wij naar een goede kwaliteit van onderwijs, waarbij het kind de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. We streven ernaar het maximale uit elk kind te halen. Onze focus ligt op de veiligheid van alle betrokkenen, de rust waarin het kind moet functioneren en de structuur die we moeten bieden.

Dit doen we aan de hand van de volgende aanpak:
• We streven naar een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen en waar er respectvol gecommuniceerd wordt.
• We leren waarden en normen aan die het kind vormen tot een volwaardige katholieke burger binnen onze multiculturele maatschappij.
• We creëren een veilige structuur binnen de school waarbinnen het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig individu.
• We bieden onderwijs op een professionele wijze aan en zorgen ervoor dat leerkrachten voortdurend geschoold worden.
• We vormen leerlingen op basis van hun kwaliteiten, talenten en creativiteit.
• De school heeft een adequate zorgstructuur voor alle leerlingen, inclusief de kwetsbare leerlingen.
• We streven ernaar een school te zijn waar leerlingen en leerkrachten zich kunnen ontwikkelen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.
• Het onderwijs is rustgevend en creëert ruimte voor innerlijke rust en balans.
• Het leren leidt tot het beheersen van de 21e-eeuwse competenties.
• Het onderwijs is diagnostisch en gedifferentieerd.

Visie

Binnenkort verschijnt onze visie…

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.