Kolegio Sta. Clara

Ik wil mijn kind aanmelden

Over ons

Binnenkort vertellen we jou meer over onze school…

Voor meer informatie download hier onze schoolgids

Missie

Onze missie is, de ons toevertrouwde leerlingen in een kindvriendelijke omgeving, in nauwe samenwerking met ouders en buurt, rekening houdend met de individuele verschillen van ieder kind, via opvoeding, op professionele wijze, op Rooms Katholieke grondslag, de meest optimale ontwikkelingskansen aan te bieden. Het aanleren van normen en waarden, verantwoordelijkheidsgevoel, sociale omgangsvormen en respect voor elkaar, krijgen op onze school bijzondere aandacht.

Visie

Een sfeer creëren, waarbij het kind in een kindvriendelijke omgeving zich veilig en geborgen voelt, de kans krijgt om uitgaande van zijn belevingswereld, zijn kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes op Rooms Katholieke basis, t.w., normen en waarden, verantwoordelijkheidsgevoel, sociale omgangsvormen en respect, zich te ontwikkelen en te verrijken.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.