Kolegio Sùr Herman Joseph

Ik wil mijn kind inschrijven

Pensa bon, papia bon, hasi bon.

Over ons

De school is een katholieke school voor speciaal funderend onderwijs (SFO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) van 6 tot en met 16 jaar.

De school werd op 11 januari 1973 opgericht. De school was gevestigd te Vredenberg aan de Tritonstraat # 20. Daar had je een mooi zicht op de zee. Vandaar de naam van de school: Vista del Mar.

Vanwege de slechte toestand van het gebouw werd besloten de school te vestigen aan Kaya Doy Sillé # 1 te Brievengat in het jaar 1995. Wel behield de school de naam van Vista del Mar, ook al was er geen mooi zicht meer op de zee.

Zuster Herman Joseph was één van de leerkrachten die vanaf het begin op Vista del Mar heeft gewerkt. Zuster Herman Joseph heeft 33 jaar in loondienst gewerkt op onze school. Het schooljaar 2005/2006 was haar laatste officiële schooljaar als leerkracht, maar zuster Herman Joseph bleef 3x in de week op vrijwillige basis de school helpen. Tuinbouw was haar liefde. Op 9 augustus 2012 is de naam van de school gewijzigd in Kolegio Sùr Herman Joseph. Tot schooljaar 2016/2017 bleef Zuster Herman Joseph helpen. Op 15 oktober 2020 is Zuster Herman Joseph overleden.

Behalve tuinbouw leren de leerlingen zelfredzaam te zijn in de maatschappij. Naast theoretische lessen krijgen de leerlingen ook praktijklessen, wat kenmerkend is voor onze school. Tijdens de praktijklessen komen de volgende lesonderdelen aan bod: koken, tafel dekken, afwassen, bedienen, kleren aantrekken en verzorgen, lichaamsverzorging, schoonmaken en inrichten.

Momenteel zijn wij bezig om praktijklokalen te realiseren en/of te vernieuwen, zodat de leeromgeving nog rijker en uitdagender wordt voor onze leerlingen. Wij zijn super trots op onze nieuwe eet- en woonkamer en keukentje.

Missie

Op onze school staat het kind centraal. Wij begeleiden, stimuleren en steunen de kinderen in hun spirituele en algemene ontwikkeling tijdens hun ontdekkingsreis naar wie zij zijn en de positieve bijdrage zij willen leveren aan onze samenleving. Ondanks hun beperkingen willen wij hen laten zien dat zij er toe doen, want wij zijn geschapen door een God die ons perfect heeft gemaakt.

Onze motto: ‘Laat je licht schijnen voor een ander’ sluit goed aan onze slogan ‘Één beperking maar duizenden vaardigheden’.

Wij bieden een gezonde en fijne leeromgeving, waarin ouders en kinderen aan alles kunnen merken dat de boodschap van Jezus Christus inspiratiebron is. Leerkrachten, ouders en kinderen dragen daarin onze kernwaarden uit. Deze zijn: Liefde, Zorgzaamheid, Aandacht, Saamhorigheid, Medeleven, Respect, Passie, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Zelfvertrouwen, Harmonie, Waardering en Voortreffelijkheid.

Visie

Kolegio Sùr Herman Joseph streeft ernaar een lerende gemeenschap te zijn, waarin leerlingen, onder begeleiding van docenten en ouders, zoveel mogelijk op weg zijn hun maximale ontwikkelingsniveau te bereiken in een sfeer van wederzijds respect en waardering door continu te leren en te werken volgens de meest adequate instructie-, leer- en vormingsprincipes, geldend voor ons type onderwijs namelijk voor ZMLK.

Wij bieden educatie van hoge kwaliteit, gebaseerd op Christelijke principes in een aangename en veilige omgeving.

Visie op het leren en didactische/ onderwijskundige principes

Het onderwijs dat we aanbieden wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Hierbij is analyse van de leerresultaten van belang maar ook het structureel werken met de ZML SO Leerlijn Wonen en vrije tijd voor de praktijklessen. Daarnaast zullen wij verder investeren aan het versterken van de orthopedagogische kennis van de docenten, die beter in staat zullen zijn om onze type leerlingen beter te begeleiden in het ontwikkelen van sterke sociaal-emotionele vaardigheden.

De school is verantwoordelijk voor een goed klassenmanagement, een passend leerstofaanbod, voldoende onderwijstijd, sturend didactisch handelen, een veilige, plezierige pedagogische benadering en een goede structuur voor zorg en begeleiding.

T.a.v. leerlingen:
Wij willen een hoogwaardige vorm van onderwijs bieden aan leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Wij bieden onze leerlingen een veilige, stimulerende, respectvolle, plezierige en uitdagende leeromgeving aan, waarin zij zich, samen, breed kunnen ontwikkelen.

T.a.v. leerkrachten/ schoolteam:
Wij werken als team samen in deze leeromgeving, waarin ieder teamlid zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen en het schoolteam onderling.

T.a.v. ouders:
Tussen school en ouders is er sprake van een goede communicatie, die zich kenmerkt door het structureel overleggen over de ontwikkeling van het kind. Wij dragen samen met ouders gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de algehele (school)ontwikkeling van de kinderen.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.