John F. Kennedyschool

Ik wil mijn kind inschrijven

Un skol positivo i ku ta promové pas.

Over ons

Op JFK begeleiden we onze leerlingen zodanig dat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, mondige en integere wereldburgers die hun eigen plek kunnen innemen in de maatschappij.

Onze leerlingen worden verantwoordelijk gesteld voor hun eigen gedrag en passen de aangeleerde normen en waarden waardoor ze goed van kwaad van elkaar kunnen onderscheiden, ze kunnen zich verplaatsen in een ander en ook invoelen hoe een ander zich kan voelen bij een situatie.

Op John F. Kennedy School vormen wij leerlingen die later in staat zijn om:

 • emoties bij zichzelf en anderen te herkennen, benoemen en erop kunnen reflecteren;
 • om te gaan met hun emoties;
 • rekening met elkaar te houden;
 • verstandige beslissingen te nemen;
 • gezonde relaties met anderen aan te gaan
 • zelf conflicten op te lossen;
 • bewust te zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in een samenleving;
 • kennis te hebben over hun cultuur en te kunnen reflecteren op culturele verschillen;
 • inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen te tonen;
 • gedragscodes in verschillende sociale situaties te herkennen;
 • constructief te kunnen communiceren in verschillende sociale en culturele situaties;
 • respect en begrip te hebben voor andere visies, uitingen, en gedragingen.

Missie

Gebaseerd op onze katholieke normen en waarden en als school voor speciaal basisonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van iedere leerling. We leggen nadruk op een optimale, harmonieuze ontwikkeling waar orde, respect en discipline dagelijks aan de orde komen om zo onze kinderen te helpen op weg naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Onderwijs en ondersteuningsbehoeften worden zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Het JFK team ondersteunt en begeleidt elkaar bij het uitvoeren en bewaken van doorgaande leerlijnen, waarin het leren van elkaar een belangrijke rol speelt. Door een gericht scholingsbeleid wordt de deskundigheid en expertise van het personeel vergroot om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de begeleidingsbehoeften van de leerlingen.

Visie

Deze omvat de volgende aspecten: levensbeschouwelijke visie, visie op het kind, visie op de schoolorganisatie en visie op de samenleving.

Uitgaande van de katholieke overtuiging biedt het team van de John F. Kennedy School in samenwerking met ouders en stakeholders maximale ontwikkelingskansen aan de leerling met een achterstand in het leren op cognitief en sociaal emotioneel gebied.

Dit alles vindt plaats in een motiverende, veilige en stimulerende omgeving zodat de leerling zich naar eigen mogelijkheid en capaciteit kan ontplooien tot een zelfstandige, mondige en integere wereldburger.

John F. Kennedy School biedt kwalitatief goed onderwijs in een veilige, liefdevolle, aangename en structurele omgeving waarbij er rekening wordt gehouden met het kind die bepaalde moeilijkheden in zijn ontwikkeling zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied ervaart. We zijn ervan bewust dat ieder kind verschillend is; ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. We stimuleren het zelfvertrouwen van onze kinderen, het eigen initiatief nemen en we creëren situaties waarin de leerlingen succeservaringen opdoen.

De school wil een bijdrage leveren aan de opvoeding van onze kinderen zodat ze zich tot gelukkige en zelfstandige volwassenen, die stevig en met zelfvertrouwen in de maatschappij staan, kunnen ontplooien..

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.