Sint Franciscus College

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Sint Franciscus College gelegen, in de wijk Janwé aan de Tulpenboomstraat 2, is een samenleving waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Op onze school leren kinderen omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen.

Vanuit veiligheid, wederzijds respect en een goede sfeer geven wij vorm aan ons onderwijs. In een rijke speel- en leeromgeving bieden wij innovatief en toekomstgericht onderwijs, waarbij het eigenaarschap van de kinderen, van 4 tot 12 jaar, wordt aangesproken. Om voor alle kinderen een uitdagende toekomst te creëren zal het inzetten op goed eigentijds onderwijs en ook vooral op goed taal-, lees- en rekenonderwijs blijvend van belang zijn. Om een solide basis te creëren hechten wij naast het behalen van de schooldoelen grote waarde aan alle vaardigheden inclusief de 21e-eeuwse vaardigheden: Samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit en ICT- geletterdheid.

Voor meer informatie download hier onze schoolgids

Missie

Sint Franciscus College ,een Rooms-Katholieke school voor Funderend Onderwijs, staat voor kwalitatief, hoogwaardig, meetbaar en passend onderwijs en opvoeding. In gezamenlijke verantwoordelijkheid met ouders willen we aan kinderen maximale leerkansen bieden en ze leren het beste uit zichzelf te halen. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wordt evenveel waarde gehecht als aan de cognitieve ontwikkeling, zodat de leerlingen door kunnen stromen naar het type Voortgezet Onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.

Visie

Onze school werkt vanuit de Katholieke geloofsovertuiging en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Wij bieden onderwijs dat uitdagend en fascinerend is in een kindvriendelijke omgeving en in een sfeer van openheid, eerlijkheid, veiligheid en wederzijds vertrouwen maar vooral onderwijs waar elke leerling daadwerkelijk de kans krijgt om op eigen tempo en naar eigen capaciteit uit te blinken en excellent te zijn.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.