Joseph Civilis VSBO

Ik wil mijn kind inschrijven

Edukashon basá riba Amor , Rèspèt i Disiplina.

Over ons

Joseph Civilis VSBO is gevestigd te Barber in het derde district op Curaçao.

Als VSBO bieden wij de basisvorming aan; de leerlingen doorlopen dus bij ons de eerste en de tweede klas.

Onze school heeft ook een AGO-afdeling; klas 1 tot en met 4.

Het bieden van onderwijs is voor ons erg belangrijk en daarnaast zijn ook liefde, respect en discipline van groot belang.

 

Het Joseph Civilis VSBO staat voor de persoonlijke ontplooiing van de leerling, zijn ontwikkeling voor onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd op basis van respect en hierbij is voor ons het humaan aspect niet weg te denken. Het onderwijs dat wij bieden is actief, motiverend en innovatief. Tevens wordt door ons zorgteam begeleiding op hoog niveau gegeven.

 

De school schept een veilig klimaat en orde voor zowel de leerling als voor het personeel. Hierbij staan wederzijds respect en acceptatie centraal.

Voor meer informatie download hier onze schoolgids

Missie

Wij als docenten en leerlingen van de Joseph Civilis streven er naar om zoveel mogelijk te voldoen aan de volgende eisen:

Een school waar liefde, respect en discipline op de eerste plaats staan.

Een school waar collega’s en leerlingen op een prettige manier hun werkzaamheden verrichten.

Een school waar het RK geloof aan zijn trekken moet komen.

Een school waar een harmonieuze sfeer heerst voor zowel leerlingen,docenten, onderwijsondersteunend – en niet-onderwijzend personeel als de directie.

Een school waar het veiligheidsgevoel over het algemeen voor zowel leerlingen als leerkrachten aanwezig is.

Een school waar leerlingen met moderne technologieën werken.

Een school waar leerlingen onderwijs krijgen op een moderne manier en leren op verschillende manieren aan informatie te komen.

De docenten maken gebruik van nieuwe werkvormen om het lesaanbod aantrekkelijk te houden voor de leerlingen.

Een school waar alle volwassenen zich voorbeeldig gedragen.

Wij zijn een toonaangevende organisatie voor voortgezet secundair beroepsonderwijs en Arbeidsgericht Onderwijs te Barber regio van Banda Bou waar jongeren en volwassenen zich thuis voelen. In hechte samenwerking met bedrijven en instellingen leveren wij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Daarmee dragen wij een steentje bij aan de opbouw van de welvaart in de regio.

Wij zullen allemaal de visie uitdragen. Wij zullen allemaal ernaar streven om de gestelde doelen te bereiken. Wij kunnen op verschillende manieren aan deze visie werken om het vollediger te maken maar met haalbare doelstellingen.

Visie

De Joseph Civilis heeft de ambitie om onderwijs en opvoeding te volstrekken gebaseerd op liefde, respect en discipline.

Het Joseph Civilis VSBO richt zich op de zelfontplooiing van de leerling en de ontwikkeling van zijn zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. Zij stimuleert bij hen het ontwikkelen van een zodanige levensbeschouwelijke identiteit, dat respect en medemenselijkheid vanzelfsprekend zijn. Bij het bieden van optimaal onderwijs en zorg, gaat de school uit van de eigenheid van de leerling, zijn mogelijkheden en vragen.

Het is de bedoeling dat de school (AGO) leerling-gericht en zoveel mogelijk vraaggestuurd onderwijs aanbiedt. Zij zorgt voor een geschikte leerroute en een passend onderwijs – en begeleidingsaanbod voor elke leerling.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.