Wij zijn trots, er is toekomst

Over ons

Als de olieraffinaderij Shell zich in 1916 op Curaçao vestigt, moet zij noodgedwongen werknemers uit de regio nemen, omdat het eiland zelf niet genoeg geschoolde technici en mankracht kan leveren. De Rooms Katholieke Volksbond ziet hier de noodzaak van in en richt in maart 1931 onze eerste ambachtsschool voor jongens op in de Windstraat (Hanch’i Bientu).

De school krijgt de naam Ambachtsschool St. Jozef en is waarschijnlijk de eerste technische school in de Caribische regio waar er zowel theorie- als praktijklessen gegeven worden.

In het jaar 1934 maken de eerste leerlingen hun opleiding af en krijgen gelijk werk. 1n 1937 verhuist de school naar een andere lokaliteit in de buurt van Colon waar de voormalige St. Vincentiusschool (later Andreas ETAO) lag.

De school begint met drie afdelingen: Bouw timmeren, Mechanische Techniek en Automontage. In latere jaren komen er eerst Elektrotechniek en daarna Installatietechniek bij.

Aan het einde van de jaren veertig wordt de mogelijkheid gecreëerd in de Antillen om via Ambachtsschool St. Jozef een vervolgstudie te doen aan het Middelbaar Technisch Onderwijs in Nederland, het VMTO. Weer later komen er enkele doorstromingsrichtingen bij en wordt de zogenoemde T-stroom gevormd. Zo ontstaat de mogelijkheid om op Curaçao zelf een vervolgstudie te doen op middelbaar niveau. Ondertussen wordt Ambachtsschool St. Jozef omgedoopt in Technisch College St. Jozef. In het schooljaar 2003-2004 vindt er een clustering plaats tussen T.C. St. Jozef en Ancilla Domini onderbouw. De school heet sindsdien officieel VSBO St. Jozef. Door de jaren heen is VSBO St. Jozef uitgegroeid tot een scholengemeenschap met een leerlingenbestand van +700, waar elke dag opnieuw veel aandacht aan de toekomst van onze jongeren geschonken wordt. Sinds 2010 behoord VSBO St. Jozef samen met Ancilla Domini, St. Ignatius College, Joseph Civilis en Maria College tot “Cluster Otrobanda”.

Voor meer informatie download hier onze schoolgids

Missie

Een leerling vriendelijk en gezond klimaat scheppen waar de leerlingen zich vertrouwd en veilig voelt om optimaal te presteren.

• De leerling zodanig opleiden dat hij binnen zijn vermogens de best mogelijke kans op vervolgonderwijs heeft.

• De leerling opleiden tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch mens die zijn weg kan vinden in de samenleving.

• De leerling ruimte geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

• Bewerkstelligen dat elke leerling na afronding een schoolloopbaan heeft op zijn/haar niveau

• De leerling weerbaar maken tegen uitdagingen in de samenleving door hem/haar normen en waarden bij te brengen en deze ook in hem te laten leven

Visie

VSBO St. Jozef is een multiculturele; innoverende en actieve onderwijsinstelling gefundeerd in de katholieke leer die kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige (leer)omgeving biedt. Dit ter voorbereiding op het vervolgonderwijs om in de toekomst als volwaardige en liefdevol mens wereldwijd te kunnen functioneren.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.