Glorieux College

Ik wil mijn kind inschrijven

Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.

Over ons

Glorieux College bestaat sinds 1960 en is een school voor Funderend onderwijs die ressorteert onder het Rooms Katholiek Centraal schoolbestuur. In het jaar 1960 is de school geopend. Broeders van de congregatie “La Birgen de Lourdes” hebben de school de naam Glorieux College gegeven, als eer aan de Belgische pater Stefaan Modest Glorieux, die zich heeft ingezet voor de minder bedeelden.  Hij leefde van 3 mei 1802 tot 25 november 1872. Hij gaf waardigheid aan de armen door tegen analfabetisme te strijden en de armen een vak te leren.Per augustus 2002 werd het Funderend Onderwijs geïntroduceerd, sinds dien is de voormalige Dornasol kleuterschool en de basisschool Glorieux, 1 school geworden.

Het Glorieux College.

De school bestaat uit 2 cyclussen nl. cyclus 1 groep1 t/m 4, cyclus 2 groep 5t/m 8.

Beroemde Quote van Stefaan Glorieux was;

Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.

Missie

Het personeel van het Glorieux College geeft elke dag, het beste van zichzelf om jongeren in een open sfeer van luisterbereidheid en respect te motiveren en te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

Leerkrachten krijgen goede begeleiding worden geïnspireerd en gemotiveerd om op eigen competenties te werken, en zijn te allen tijde gereed om de leerlingen in hun geheel te vormen.

Het managementteam en het personeel hebben een luisterend oor voor de ouders en geven dezen begeleiding en hulp bij het leerproces van hun kinderen en waar het kan ook bij het opvoeden van de leerlingen.

Visie

Deze omvat de volgende aspecten: levensbeschouwelijke visie, visie op het kind, visie op de schoolorganisatie en visie op de samenleving.
Glorieux College is een Katholieke gemeenschap waar we onze leerlingen voorbereiden zodat ze het voortgezet onderwijs kunnen volgen en zichzelf kunnen ontwikkelen tot voorbeeldige burgers die in onze gemeenschap kunnen functioneren. De voorbereiding en vorming vindt plaats in een omgeving van rust en orde.

De totale ontwikkeling van de leerling, hoofd, hart en handen.
Hoofd:
We leren de leerlingen om oplossingsgericht te denken en werken. De leerlingen leren het belang van kritisch denken en worden gestimuleerd om op eigen niveau zo goed mogelijk te presteren.

Hart:
Een leerling die sociaal-emotioneel gezond is kan optimaal functioneren. We leren onze leerlingen sociale vaardigheden die heel- belangrijk zijn om in onze samenleving te functioneren. Sociale vaardigheden zoals, delen, goede communicatie, samenwerken, elkaar helpen en dienen. We leren ze eigen waarde te hebben en in zichzelf te geloven.

Handen:
Naast het leren lezen, schrijven en rekenen geven we de nodige aandacht aan de creatieve vakken, muziek, drama, handvaardigheid en tekenen. De leerlingen worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en waarde hieraan te hechten.

Het gaat op onze school niet alleen om kennis (Ned.taal, Papiaments, Rekenen, mens Natuur en Technologie, Mens & Maatschappij) maar ook om vaardigheden zoals Gymnastiek, Spel, Dans, Tekenen, Handvaardigheid en het Gedrag (Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind) maar de focus ligt wel bij de hoofd-educatiegebieden zoals Rekenen, de Nederlandse taal en het Papiaments, die de 3 examenvakken vormen bij de EFO-toets straks in groep 8.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.