Frater Evoniusschool

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

De Frater Evoniusschool is een school voor basisspeciaal onderwijs voor leerlingen van 7 tot 14 jaar.

De Frater Evoniusschool is een katholieke school: een van de special scholen die horen tot het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur. Het is een school voor leerlingen die moeite hebben met het leren. Een zogenoemde MLK-school (School voor Moeilijke Lerende Kinderen).

Onze school ‘Frater Evonius’ werd in het jaar 1972 opgericht in het gebouw van de St. Aloysios College te Pietermaai.

De naam van de school is afkomstig van Frater Evonius die hoort bij de Fraters van Tilburg, wie jarenlang heel veel had gedaan aan het onderwijs en die ook de jeugd hier op Curaçao.

Frater Evonius werd op 17 oktober 1907 geboren en is op 31 oktober 1969 overleden.

In het jaar 1974 verhuisde de school naar de locatie waar ze nu gevestigd zijn, Kaya Lando te Koraalspecht.

De instructietaal i papiaments en de leerlingen krijgen het nederlands als vak op school.

Onze leerlingen komen uit uiteenlopende wijken, van dichtbij Koraalspecht, Marie Panpoen,Dominguitu,Montagne Roi Santu tot ver weg zoals Mahuma, Brievengat , Seru Fortuna

De school stond onder de leiding van verschillende schoolhoofden. Deze waren.

1. Ilse Rosheuvel: 1972-1973
2. Yvonne van Goethem: 1973-1974
3. Martinus van Goethem: 1974-1975
4. Myrtha Leetz: 1975-1998
5. Frank Konings: 1998-2010

Vanaf het jaar 2010 tot heden is Solange Kleinmoedig het schoolhoofd van de Frater Evoniusschool.

Missie

Het moeilijk lerend kind zo optimaal mogelijk voorbereiden op zijn eigen plaats in de maatschappij.

Visie

De pedagogische/didactische en onderwijskundige visie op school:
• Het creëren van een rijke leeromgeving.
• Het kind wordt actief betrokken bij het leerproces.
• Rekening houden met verschillen tussen kinderen.
• Ruimte om samen te werken.
• Inbreng van de leerling, voor eigen wensen, oplossingen en creativiteit.
• Mogelijkheden voor experimenten en onderzoeken.
• De school biedt een veilige omgeving voor de ontwikkeling van het kind.
• De kinderen bewust maken dat ze rekening houden met verschillen tussen mensen.

De kinderen inspireren tot optimale ontwikkeling: spiritueel, cognitief, sociaal emotioneel, motorisch en cultureel.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.