St. Joris College

Ik wil mijn kind inschrijven

Over ons

Het St. Joris College ligt aan de Salsbachweg 7 en Slasbachweg z/n in Sta. Maria. Onze school telt 364 leerlingen, verdeeld over cyclus 1 en cyclus 2 van het Funderend Onderwijs.

Onze leerling-populatie bestaat uit leerlingen die voornamelijk van Sta. Maria en de omringende wijken komen. ( Souax, Mahuma, Goede Hoop, Stenen Koraal, Kanga, Dein etc.)

Waar wij voor staan
• Wij streven naar een gezond pedagogisch-didactisch klimaat: onze leerlingen zijn gemotiveerd en voelen zich veilig; sporten staat bij ons hoog in het vaandel.
• Wij hebben aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen: elke leerling is een uniek individu en krijgt zijn nodige aandacht.
• Aandacht aan de individuele leerling: elke leerling wordt gezien. Elke leerling leert op eigen tempo en krijgt de nodige aandacht.

Alfabetisering
Wij alfabetiseren in het Nederlands in groep 3. Vanaf groep 1-2 beginnen we met het Nederlands. De leerlingen familiariseren in groep 1-2 met het Nederlands. Langzamerhand neemt het Nederlands als instructietaal toe in groepen 3 en 4, totdat instructie volledig in het Nederlands wordt, vanaf groep 5.

 

Opleidingsschool
Vanaf schooljaar 2020-2021 maakt het St. Joris College deel van het project Kibrahacha: een partnerschap van samen opleiden in het Caribisch gebied. Dit houdt in dat wij een opleidingsschool zijn geworden: wij ontvangen jaarlijks stagiaires van de LOFO (Leraren Opleiding Funderend Onderwijs) die hier bij ons stage lopen. Dit houdt ook in dat onze school in ontwikkeling is tot een professioneel leergemeenschap, waarbij de leerkrachten steeds professioneler worden en stagiaires beter kunnen begeleiden.

 

Stichting Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding ONS BRUG:
Bij ons op school, is er een naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Onze leerlingen en ook van andere scholen, kunnen nablijven. De leerlingen krijgen een lunch en gaan hierna aan slag met het maken van hun huiswerk. Na afloop zijn er sport- en spelactiviteiten voor de leerlingen. Deze opvang biedt ook in de vakantie uitstapjes aan de leerlingen. Aan het einde van het schooljaar, sluiten zij af met kamperen

Missie

Leerkrachten:
• Begeleiden, corrigeren en leren discipline aan met respect voor elke leerling, uitgaande van christelijke aspecten.
• Vormen leerlingen vanuit het pedagogisch-didactisch principe dat elke leerling uniek is.
• Zijn bevoegd en bekwaam om te begeleiden in een zich steeds innoverend onderwijs.
• Werken als eenheid samen en vormen een team.

Het onderwijs:
• Het onderwijsaanbod is vanuit een geïntegreerd curriculum volgens de principes van het Funderend Onderwijs.
• Biedt elke leerling de aandacht aan, die volgens zijn of haar intellectuele en emotionele ontwikkeling nodig is.

De school:
• Zorgt voor een veilig en goed schoolklimaat.
• Werkt in het bijzonder samen met de parochie, de buurt en het gezin aan de algemene christelijke vorming van de kinderen.

Visie

Leerlingen vormen tot kritische burgers die op sociaal-intellectueel gebied kunnen functioneren, doorzetten, problemen oplossen, voor zichzelf opkomen, voor hun medemens zorgen, vanuit hoge katholiek-christelijke normen en waarden.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.